Promenada wzdłuż Grajcarka

Promenada nad GrajcarkiemPromenada wzdłuż Grajcarka ma swój początek pod dolną stacją kolejki linowej na Palenicę. Następnie biegnie do miejsca, gdzie łączy się ze ścieżką pieszo – rowerową prowadzącą na Słowację wzdłuż Dunajca. Są tu ławeczki, na których można odpocząć, oraz mostki prowadzące na drugą stronę Grajcarka.

Promenada spacerowa jest jedną z najnowszych inwestycji, której budowa została uroczyście zakończona 2 Maja 2011 roku. Zrealizowano ją wspólnie ze słowacką gminą Leśnica. Obecnie promenada to najdłuższy deptak w Polsce - ma aż 1800 metrów. Znajdują się na niej liczne elementy małej architektury, ozdobna roślinność i oświetlenie. Deptak ma być podkreśleniem i dopełnieniem funkcji turystyczno-uzdrowiskowej, którą pełni Szczawnica.