Aktualności:
Bieg Baców 2012 23 Lipiec 2012 o 23:00

Regulamin

Biegu Baców o puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy

1.Cel.

- Wyłonienie najlepszych zawodników biegu pasterskimi halami Pienin .

- Popularyzacja biegów górskich w regionie Pienin

- Promocja Pienin i Szczawnicy/Jaworek

- Propagowanie tradycyjnego wypasu owiec i wyrobu oscypka

- Promocja imprezy plenerowej Redyk w Jaworkach

2.Organizator: MOK Szczawnica

3. Termin i miejsce: 5 sierpnia 2012 r. (niedziela) godz. 14.00 – scena Redyku w Jaworkach

- start i meta: scena Redyku w Jaworkach

Program zawodów:

godz. 13.00 – przyjazd uczestników, weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów startowych, wpłaty.

godz.14.00 – start

godz.14.30/15.00 – meta i wręczenie nagród

4. Zawody rozgrywane są w 2 kategoriach, mężczyzn i kobiet. Warunkiem rozegrania konkurencji w danej kategorii jest zgłoszenie się minimum 3 osób.

5. Zgłoszenia zawodników do 2.08.2012 mailowo na adres: mokszczawnica@pro.onet.pl

a) Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać zgodę lekarską lub zgodę rodziców ,

dopuszczamy formę oświadczenia pisemnego zawodnika o zdolności do uczestnictwa w

biegu.

b) Wiek zawodników: 15 – 75 lat

c) Zgłoszenia indywidualne na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz

zgody lekarskiej lub rodziców będą przyjmowane przez organizatora także w dniu

zawodów do godz. 13.00

6. Organizator zapewnia dyplomy od miejsca IV do VI i statuetki od miejsca III do I, oraz nagrodę

pieniężną:

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 300 zł

III miejsce – 150 zł

7. W czasie imprezy zawodnicy otrzymują wodę mineralną i posiłek od Organizatora .

8. Udział w zawodach jest płatny 50zł od osoby, wpłata przy odbiorze numeru startowego.

9. Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody, straty, kontuzje poniesione przez uczestników

przed, w trakcie, i po zawodach.

10. Organizator nie ubezpiecza uczestników (zawodników).

11. Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas trwania zawodów.

12. Zawodnicy startują w butach bez kolców.

13. Zawodnicy przebierają się do zawodów we własnym zakresie.

14. Wszelkie pytania dotyczące zawodów pod nr tel: 18 262 26 66 lub 501 686 387.

15. Trasa biegu na stronie internetowej www.mok.szczawnica.pl

16. Trasa będzie oznaczona, zawodnicy mogą zapoznać się z trasą indywidualnie.

17. Zawodnik otrzyma mapkę trasy.

18. Zawodnik musi przebiec obok sędziego na trasie w celu odnotowania numeru startowego.

19. Dystans 10km.

20. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach wszystkich chcących aktywnie spędzić czas,

amatorów biegania i miłośników Pienin. Mamy nadzieję, że „Bieg Baców” stanie się trwałym

elementem imprezy Redyk, w ramach której jest organizowany.

Bieg Baców