Aktualności:
Zakończono przebudowę drogi w obrębie centrum Jaworek 28 Maj 2012 o 23:37

Zakończenie tej inwestycji to duże ułatwienie dla turystów przybywających do Jaworek. Duże natężenie ruchu powodowało że przejazd m.in. do Wąwozów Homole, czy Rezerwatu Biała Woda oraz rynku w Jaworkach był utrudniony. Całość prac trwała już od 2009 roku. w ramach robót budowlanych zostały ścięte pobocza, uregulowane studzienki ściekowe oraz wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego na całej długości wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem, wzdłuż przeważającej części odcinka drogi, powstał chodnik. warto dodać że unikatowy w skali małopolski rezerwat co rocznie odwiedza blisko 180 tys. turystów. Prace były możliwe dzięki współpracy pomiędzy Miastem Szczawnica a Starostwem Powiatowym w Nowym Targu. Obecnie trwają prace związane z kontynuacją przebudowy ul.Głównej w Szczawnicy na odcinku od ul. Skotnickiej aż po Kotońkę. Następnie planowana jest przebudowa mostu na potoku Grajcarek.