Aktualności:
Odnowa Cmentarza Szalayowskiego 19 Kwiecień 2012 o 15:55

Lutową decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego została przyznana dotacja w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadnia pn: „ Rewitalizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu szalayowskim”.

Cmentarz Szalayowski powstały na początku lat trzydziestych XIX w, położony jest w samym centrum Szczawnicy, bezpośrednio za kamienicą Weissmana przy ul. Głównej.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace przy kaplicy cmentarnej polegające na odwodnieniu oraz izolacji fundamentowych ścian przyziemia kaplicy. Zostanie również wykonana renowacja schodów zewnętrznych.

Całość inwestycji zostanie zrealizowana za kwotę około 70 000,00 zł.

Zachowane do dnia dzisiejszego zabytkowe nagrobki świadczą, że nekropolia ta stanowiła miejsce pochówku zmarłych kuracjuszy z Królestwa Polskiego, Galicji oraz Litwy.

Oprócz kamiennych pomników na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica ufundowana w 1870 r. przez twórcę uzdrowiska – Józefa Stefana Szalaya. 

W krypcie grobowej spoczywają szczątki członków rodziny Szalayów zmarłych w Szczawnicy oraz prochy Awita Szuberta – znanego fotografa.

Niefortunna lokalizacja nekropolii w centrum uzdrowiska sprawiła, że w 1879 r. podjęto decyzję o jej zamknięciu oraz wyznaczono teren nowego cmentarza.

Obszar starego cmentarza przez lata ulegał znacznemu zniszczeniu. Brak jakichkolwiek prac remontowo-konserwatorskich przyczynił się nie tylko do degradacji zabytkowych nagrobków i kaplicy, ale także do zniszczenia otoczenia cmentarza kreując tym samym negatywny wizerunek miasta. Ze względów estetycznych miasto prowadziło dotychczas jedynie prace porządkowe na terenie cmentarza.