Aktualności:
Plany ochrona przeciwpowodziowej Szczawnicy 4 Luty 2012 o 14:42

W najbliższym czasie w UMiG Szczawnica ma powstać dokumentacja dotycząca gruntownego remontu murów bulwarowych oraz ich podwyższenie wzdłuż ulicy Samorodny, Szalaya, remont zabezpieczeń pod zaporą przeciw rumoszową w Malinowie oraz odtworzenie progów zwalniających nurt rzeki na Grajcarku. Dokumentacja pozwoli ubiegać się władzom miasta o pozyskanie środków finansowych na wykonanie robót z rezerwy celowej Ministra Spraw Wewnętrznych lub z Programu Ochrony przed powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. W styczniu w w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica oraz Zastępcą Dyrektora RZGW Kraków